• Nabízíme vám:
 1. Příležitost pracovat v týmu zkušených kolegů, kteří vás budou podporovat a zaškolí
 2. Pracovní poměr na dobu neurčitou
 3. Možnost zapojit se do zajímavých projektů v tradiční strojírenské a metalurgické firmě
 4. Šanci pro vaši osobní seberealizaci a růst
 5. 5 týdnů dovolené pro vaše zasloužené odpočinky
 6. Výhodné telefonní tarify, které vám ušetří peníze
 7. Podporu vašeho vzdělávání a profesního rozvoje
 8. Finanční příspěvek na penzijní připojištění pro vaši budoucnost
 9. Inspirující aktivity pro naše zaměstnance
 10. Tábory pro vaše děti
 • Naši požadavky jsou:
 1. Absolvované středoškolské vzdělání a praxe v oblasti energetiky
 2. Znalost práce na počítači a se softwarem MS Office
 3. Silné organizační a komunikační dovednosti
 4. Schopnost efektivně komunikovat a delegovat úkoly
 5. Udržování dobrého zdravotního stavu
 6. Dodržování nařízení vyhlášky č. 50/1978 Sb.

 


JOB LEADER EUROPE s.r.o.